Nadat de hulpverlener de hulpvraag concreet heeft weergegeven en de hulpvrager heeft laten weten wat hij ermee gaat doen, kan hij overgaan tot het beantwoorden van de vraag. Dat antwoord kan bij een eenmalige vraag bestaan uit informatie, advies of (een verwijzing naar) hulp. Bij het beantwoorden van eenmalige vragen, ga je er bij het beantwoorden van het bericht vanuit dat de hulpvrager er na jouw antwoord zoveel mogelijk zelf mee verder moet kunnen. Let er dus op dat je antwoord te behappen moet zijn voor de hulpvrager. Maak het bericht niet te lang: liefst een half à (maximaal) driekwart A4. Als je tips geeft, kies dan de 3 à (maximaal) 5 tips die je het beste vindt aansluiten.

Soms is het nodig om een hulpvrager te verwijzen naar andere hulp. Zorg er in dat geval voor dat je aandacht besteed aan het motiveren van je verwijzing en het verlagen van de drempel tot de verwijsinstantie. Op die manier vergroot je de kans dat de hulpvrager de verwijzing daadwerkelijk opvolgt.