Het Handboek Online hulpverlening is het standaardwerk als je meer wil weten over online hulpverlening. Er zijn al duizenden exemplaren van het boek verkocht aan professionals, stafmedewerkers, managers en studenten. Er is zowel een managementeditie als een onderwijseditie.

Het handboek is geschreven op basis van meer dan tien jaar ervaring met online hulpverlening en bevat alle relevante aspecten van dit vakgebied. Naast een uitgebreide beschrijving van de methodiek komen de kenmerken, voor- en nadelen en verschillende vormen aan bod. Verder worden in de managementeditie het implementatieproces en de organisatorische implicaties behandeld, zoals techniek, veiligheid, recht, pr en de veranderende rol van hulpverleners. Door het hele boek heen staan voorbeelden van bestaande online en blended interventies.

De tweede editie beschrijft alle laatste ontwikkelingen en actuele inzichten omtrent wetenschappelijk onderzoek, blended hulpverlening, mHealth, therapietrouw, leerstijlen én de zeven kenmerken van een competente online hulpverlener. De managementeditie kost €47,95, de onderwijseditie €32,95.

Voor wie

De managementeditie is zowel geschikt voor hulpverleners en managers die zich oriënteren op online hulpverlening als organisaties die hun online hulpaanbod willen doorontwikkelen. De onderwijseditie richt is zich studenten.

Over de eerste editie

“Het is een zeer compleet handboek geworden met vele sprekende voorbeelden. Ik verwacht dat er vanuit verschillende hoeken, zowel praktijk als hoger onderwijs, veel interesse zal zijn in dit handboek.” Dr. Viviane Thewissen, Open Universiteit, Faculteit Psychologie.