Indien het berichtenverkeer onderdeel is van een langer lopend traject, spreken we van trajectmatige online begeleiding. Een dergelijk traject kan verschillende vormen hebben en geheel of gedeeltelijk online verlopen. Een bekend voorbeeld zijn gestructureerde online behandeltrajecten, waarbij de cliënt binnen een daartoe ontworpen beveiligde online omgeving aan zijn leerdoelen werkt en hij feedback krijgt van zijn hulpverlener.

Maar ook instellingen voor maatschappelijk werk bieden meer en meer trajecten aan waarbij berichtenverkeer een geïntegreerd onderdeel is van de begeleiding. Ongeacht de vorm van het online traject, is het hierbij, nog meer dan bij face to facecontact, van belang om aandacht te hebben voor de therapeutische relatie en voor het proces.

Aandacht voor de relatie

De kwaliteit van de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt speelt een belangrijke rol bij het slagen van een begeleidingstraject. Het creëren van een vertrouwensrelatie kan, afhankelijk van de cliënt en zijn problematiek, meer of minder tijd in beslag nemen. Acceptatie, empathie en authenticiteit zijn belangrijke voorwaarden voor het opbouwen van deze vertrouwensrelatie.

Bij online begeleiding vraagt het opbouwen en onderhouden van de relatie tussen jou en de cliënt nadrukkelijke aandacht. Wil een cliënt zich gezien voelen, dan is het van belang dat hij merkt dat jouw berichten daadwerkelijk voor hem geschreven zijn en het dus geen standaard berichten zijn die elke cliënt krijgt. In elk van je berichten aan de cliënt dien je daarom aandacht te besteden aan de opgemerkte emoties van de cliënt en, indien aan de orde, aan gedrag van de cliënt dat duidt op (dreigend) terugtrekken uit het contact.

Aandacht voor het proces

Tijdens een online traject kan het langer duren voordat je in de gaten krijgt dat er iets niet goed loopt. Om te voorkomen dat moeilijkheden, weerstanden en irritaties te lang onopgemerkt blijven, is het van belang om tijdens het traject regelmatig aandacht te hebben voor hoe de cliënt het proces, de vorm en werkwijze ervaart. Aansluitend daarop kun je ruimte geven voor vragen en ideeën voor eventuele aanpassingen.

3 fases

Om ervoor te zorgen dat een asynchroon traject helder en doelgericht verloopt, is het raadzaam om per fase van het traject bewust om te gaan met een aantal aandachtspunten. Bij online trajectmatige begeleiding onderscheiden we 3 fasen:

1. Fase 1: intake, doelen en afspraken
2. Fase 2: online begeleiden
3. Fase 3: afsluiten