Als je chat met een cliënt als onderdeel van een blended traject is het van belang dat de online gesprekken aansluiten op de face-to-face contacten en dus gestructureerd verlopen. Maar ook een eenmalig contact via chat dient een kop en een staart te hebben en doelgericht te verlopen. Daarbij heeft een hulpverlener vaak net als bij een face-to-face gesprek beperkte tijd, bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier. Het 5-fasemodel voor online gesprekken is een effectief middel om de chat doelgericht te laten verlopen en binnen een bepaalde tijd af te ronden. Het model is gebaseerd op het fasenmodel van Gerard Egan (2007) en wordt vaak gebruikt om structuur aan te brengen in een gesprek. Een effectiviteitsonderzoek naar de methodiek van de Kindertelefoon (Fukkink & Hermanns, 2007) toonde onder andere aan dat de structuur die het fasenmodel biedt, aanzienlijk bijdraagt aan de ervaren gesprekskwaliteit.

De 5 fases zijn:

  1. Warm welkom
  2. Vraag verhelderen
  3. Gespreksdoel vaststellen
  4. Gespreksdoel uitwerken
  5. Cirkel rond maken

In onze training leer je om gestructureerd te werken volgens het 5-fasemodel.