Als je een e-mail verstuurt of een bericht verstuurt via een online behandel- of begeleidingsomgeving krijg je niet direct antwoord zoals bij een chat- of face-to-face gesprek. Gesprekstechnieken die je gewend bent in te zetten tijdens synchroon contact, krijgen een heel andere dynamiek als het contact asynchroon verloopt. Dit brengt extra risico op ruis met zich mee. Daarom is het van belang om elk bericht zorgvuldig te analyseren en volgens vaste stappen te werken bij het opstellen van je reactie.

Als je trajectmatig online werkt, ga je met de cliënt een traject in. Dan moeten er net als bij een face-to-facetraject een aantal dingen helder zijn, zoals het doel van het traject en afspraken over wat je van elkaar kunt verwachten. Om de kans van slagen te vergroten, is het van belang om door goede afspraken vooraf zoveel mogelijk ruis te voorkomen en om vervolgens, tijdens het traject, zoveel mogelijk naast de cliënt te blijven staan. Indien je juist eenmalige vragen beantwoordt, is het de bedoeling om als hulpverlener de vraag van de cliënt te onderscheiden uit dat ene bericht. Vervolgens zul je in een eenmalige reactie je antwoord geven, omdat er meestal geen verder contact meer zal zijn. Soms moet je de hulpvrager verwijzen. Ook daarbij zul je zorgvuldig moeten werken om te voorkomen dat de hulpvrager zich afgewezen voelt en de kans zo groot mogelijk te maken dat hij de verwijzing inderdaad opvolgt.

Lees meer informatie over: