Voor hulpverleners met ervaring op het gebied van blended of online hulpverlenen bieden we de mogelijkheid tot intervisie aan.

Aanbod

Een of meerdere bijeenkomsten voor online hulpverleners die gedeeltelijk in het teken staan van het gestructueerd bespreken van lastige situaties uit de praktijk en gedeeltelijk in het teken staan van verdiepen of aanscherpen van online vaardigheden.

De definitieve inhoud wordt bepaald door de vraag van de deelnemers. Deze wordt vooraf geïnventariseerd bij de opdrachtgever.

Klanten

We hebben  onder andere bij de volgende organisaties intervisies verzorgd:

Accare, Ambiq, GGD Amsterdam, GGD Utrecht, Kentalis, LEVgroep, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer informatie?

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat wij op dit gebied voor uw organisatie kunnen betekenen, vul dan onderstaand formulier in of neem contact met ons op.