Tijdens chatgesprekken zijn hulpverlener en cliënt in direct ofwel synchroon contact met elkaar. Synchroon online contact lijkt dus het meest op face to face of telefonisch contact. Gesprekstechnieken die je tijdens face-to-facecontacten inmiddels meestal automatisch gebruikt, zet je ook nu in. Als het goed is, hoef je online dus niet ineens heel anders te gaan werken dan je al doet. Of toch wel?

Als je de ander ziet, krijg je voortdurend feedbacksignalen over jouw aanpak: de cliënt geeft verbale en nonverbale tekenen waaruit blijkt hoe jouw boodschap overkomt. Zo merk je vaak meteen of een vraag bijvoorbeeld te ingewikkeld is of dat je een gevoelige snaar raakt. Online zul je daarentegen actief op zoek moeten gaan naar feedbacksignalen van de cliënt. De ervaring leert dat gesprekken die via chat verlopen, als je niet uitkijkt al gauw van de hak op de tak gaan en gemakkelijker aan de oppervlakte blijven. Dat is voor een groot deel te verklaren door de kanalenreductie die optreedt als je online communiceert. Je leest hierna meer over hoe je structuur aanbrengt in een chatgesprek met het 5-fasemodel en over de specifieke inzet van gesprekstechnieken.

In onze trainingen leer je hoe je dit in de praktijk kan toepassen.