Als fase 4 op de juiste wijze is doorlopen, vloeit het afronden daar vaak vanzelf uit voort. Soms zal de hulpvrager zelf snel afronden door je te bedanken en het gesprek te stoppen. Gebeurt dat niet, dan maakt de hulpverlener een eind aan het gesprek door de cirkel rond te maken. Dat kun je doen door te verwijzen naar de verwachtingen in fase 3, door het uitgewerkte doel te noemen en door vervolgens af te ronden. Pas op dat je aan het eind van het gesprek niet vraagt of er nog meer is wat je voor de hulpvrager kunt doen, want dan begin je weer vooraan, bij fase 1…