Inleiding

Voor een goed gesprek is het een voorwaarde dat er contact is. Ook is het handig als voor beide partijen duidelijk is wat de aanleiding is voor het gesprek of wat het onderwerp is dat besproken zal worden. In fase 1 besteedt de hulpverlener daarom aandacht aan zowel de inhoud als de emotie. Een effectieve manier om dit te doen is door te bepalen wat het gespreksonderwerp zal zijn en tevens al in deze fase een compliment te geven of de gevoelens te benoemen die je waarneemt bij de cliënt.

Fase 1 in eenmalig contact

Bij eenmalige chatgesprekken kun je ook contact maken op zowel het niveau van de inhoud als op het niveau van de emotie. In sommige chatapplicaties worden voorafgaand aan het gesprek enkele vragen gesteld aan de hulpvrager. Deze gaan bijvoorbeeld over het gespreksonderwerp en de verwachting die de hulpvrager heeft van het gesprek. Als de hulpvrager deze vragen heeft ingevuld, kun je ingaan op de antwoorden die hij heeft gegeven en meteen een compliment of een meelevende opmerking te maken.

Let daarbij op dat je goed leest wat er staat. Als een hulpvrager bijvoorbeeld het onderwerp ‘geslagen’ heeft ingevuld, wil dat niet per se zeggen dat hij zelf geslagen wordt. Misschien gaat het wel over een goede vriend of heeft hij juist zelf iemand geslagen. Het wil ook niet per se zeggen dat hij er boos of verdrietig over is. Als er weinig informatie is, kun je het warme welkom wat algemener formuleren.

Als je deze voorinformatie niet hebt, kun je een uitnodigende vraag stellen en daarop vrij snel een compliment laten volgen.