De laatste fase van een begeleidingstraject is erop gericht de cliënt voor te bereiden op de toekomst. Dat kun je doen door de cliënt te laten nadenken over hoe zijn dagelijks leven er straks uit zal zien zonder de begeleiding die hij nu heeft. Ook dan zal de cliënt lastige situaties tegenkomen. Je kunt samen met de cliënt voorbereiden hoe hij daar mee om zal gaan. Online behandeltrajecten worden vaak afgesloten met het opstellen van een plan dat terugval kan helpen voorkomen. Dit plan kan online gemakkelijk bewaard worden, zodat de cliënt het kan inzien wanneer hij daar behoefte aan heeft. Door de frequentie van de contacten (en eventuele opdrachten) af te bouwen, kan de cliënt alvast wennen aan de situatie waarin hij het weer helemaal zelf zal moeten doen. In de laatste fase van het traject kun je als hulpverlener daarom ook steeds meer verwijzen naar het eigen netwerk van de cliënt dat hem kan ondersteunen. Soms bestaat de mogelijkheid om contact te hebben met een online lotgenotengroep. Ook deze kan al naar gelang het traject vordert, steeds meer de functie krijgen van ondersteuning in het dagelijks leven.

Wanneer het traject helemaal online verloopt, is het van belang om duidelijk zichtbaar af te ronden, zodat de cliënt weet dat het traject klaar is. Soms is het mogelijk om een individueel (online of blended) nazorgtraject te volgen of deel te nemen aan een forum met andere oud-cliënten. Mochten de doelen van het begeleidingstraject niet behaald zijn, dan kan in de laatste fase een plan worden gemaakt voor een vervolgtraject of volgt een verwijzing naar andere hulp.