Intake

Bij een blended traject kiezen veel organisaties er bewust voor om hun intakegesprek face to face te laten verlopen, zoals ze gewend zijn. Indien een traject geheel online verloopt, zal een intake op een andere manier vorm moeten krijgen. Om gericht te kunnen starten met een traject, wil een hulpverlener doorgaans antwoorden op vragen als:

  • Waar heeft de cliënt last van?
  • Sinds wanneer?
  • Wat is de ernst?
  • Welke factoren hangen samen met dit probleem?
  • Welke eventuele problemen zijn er op andere leefgebieden en wat is de samenhang daartussen?
  • Welke begeleiding heeft de cliënt eerder gehad en wat was het effect daarvan?
  • Heeft de cliënt al voldoende kennis van dit probleem?
  • Is de cliënt al toe aan het aanpakken van dit probleem?

In het geval van online behandeling wordt vaak gewerkt met gestandaardiseerde vragenlijsten. Ook kun je denken aan een gerichte schrijfopdracht, waarbij de cliënt zijn klachten en hulpvraag beschrijft. Hoe dan ook: het is raadzaam om de intake duidelijk vorm te geven, zodat voor alle partijen helder is dat je gaat starten met een traject. Wat je namelijk wilt voorkomen, is dat de cliënt “ongemerkt” van het stellen van een (eenmalige) vraag per e-mail, via wat mailwisselingen in een traject terechtkomt dat kop noch staart heeft.

Doelen stellen

Online doelen stellen voor een traject kan op allerlei manieren. Bij sommige gestandaardiseerde behandeltrajecten wordt gewerkt met gestandaardiseerde doelen, die voor iedere cliënt hetzelfde zijn. Als je met geïndividualiseerde doelen werkt, zul je in samenspraak met de cliënt moeten komen tot concreet geformuleerde en haalbare doelen, liefst SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd. Het voordeel van online begeleiden is dat de leerdoelen gemakkelijk in te zien zijn en eventueel te koppelen zijn aan bepaalde opdrachten in de online omgeving. Besteed bij het vaststellen van de doelen specifiek aandacht aan de manier waarop en de volgorde waarin jullie aan de doelen zullen gaan werken, zodat voor de cliënt helder is waar hij aan begint.

Afspraken

Omdat (een deel van) het traject online zal verlopen, is het van belang om met de cliënt stil te staan bij wat hij kan verwachten. Er moet bijvoorbeeld duidelijkheid zijn wat betreft het verloop van het traject, de rol van de hulpverlener, de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en welke mogelijkheden er zijn in geval van calamiteiten of verergering van het probleem. Je kunt deze punten bespreken tijdens de face to face intake en/of online zetten, zodat ze zijn na te lezen.