Als vanuit de intake de doelen voor het traject zijn geformuleerd en de afspraken helder zijn, kun je samen met de cliënt starten met het werken aan de leerdoelen. Meestal staat dit gedeelte van het traject in het teken van het aanleren van nieuw gedrag, waarbij je gebruik kan maken van je vertrouwde interventies. De meeste technieken en methodieken die je als hulpverlener gebruikt, worden hier daarom niet expliciet besproken. Op een aantal punten zijn er echter specifieke kansen en aandachtspunten voor de toegepaste interventies, wanneer het een (geheel of gedeeltelijk) online traject betreft.

Het betreft aspecten als:

  • motiveren
  • Psycho-educatie bieden
  • Opdrachten geven
  • Feedback geven op opdrachten

In onze trainingen wordt hier uitgebreid bij stil gestaan.